Institut Català de la Salut CatSalut
2a Jornada d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Palau Firal i de Congressos de Tarragona
8 de novembre de 2013
Cap on anem
Tarragona 8 de novembre de 2013
Amb els joves
Amb les parelles
No hi pots faltar

 

 

La creació del programa d’atenció a la dona l’any 1990 va suposar la reordenació de serveis i activitats adreçades a les dones i les seves famílies en relació amb la salut sexual i reproductiva. Posteriorment, al 2004 el Departament de Salut per mitjà d’un Decret, va dictar les normes per complementar, en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut, la regulació sobre l’atenció especialitzada en obstetrícia i ginecologia vinculada al Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR), nova denominació que es dóna, a partir de l’esmentat Decret, al Programa d’atenció a la dona.

La creació d'aquests serveis del PASSIR, amb una cartera de serveis pròpia per desenvolupar en l’àmbit d’atenció primària, van representar i representen un suport especialitzat a l’atenció primària de salut, coordinat amb l’atenció obstetrico-ginecològica hospitalària.

A l’any 2006, es va realitzar  la I Jornada d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, amb el lema “Innovem per millorar”. La innovació i els projectes de millora són fonamentals per aconseguir prestar una assistència d’excel•lència; el nostre propòsit és continuar en aquesta línia.

En aquests moments, assabentats de la importància de donar continuïtat als processos assistencials, els diferents ASSIR, tot i que s’organitzen de forma heterogènia al territori català, es dirigeixen a  apropar els nivells assistencials en l’atenció obstètrica i ginecològica en l'àmbit de les gerències territorials arreu de Catalunya

Per aquest motiu, l’Institut Català de la Salut i els professionals dels serveis ASSIR amb la col•laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de les diferents entitats científiques, i en especial la direcció de l'ASSIR del Camp de Tarragona com seu organitzadora, us invitem a assistir el dia 8 de novembre a aquesta II Jornada d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, amb el lema “Cap on anem” i us encoratgem a participar-hi amb les vostres aportacions.

Comitè Organitzador
Comitè Científic

OBJECTIUS
  1. Presentar i debatre els models organitzatius actuals dels diferents PASSIR de l'ICS de Catalunya.
  2. Revisar l’evidència científica referent a les activitats assistencials i d’educació per  la salut que es realitzen  a l’ASSIR.  
  3. Compartir experiències i  elements innovadors en la pràctica assistencial per afavorir la millora de la capacitat de resolució de l’ASSIR
  4. Donar a conèixer línies d’acció per afavorir una correcta derivació de la patologia, segons el nivell de complexitat, adreçant-la al nivell assistencial especialitzat  per resolució.
  5. Promoure un espai de debat i de participació entre els professionals dels PASSIR
  6. Fer palesa a la població, la fortalesa d’aquests serveis sobre la prevenció,  promoció i atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva, adreçats a les dones i les seves famílies, en l'àmbit d’atenció primària de la salut.
© ICS - 2013 - Àrea TIC Camp de Tarragona